Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

15 września 2019

 

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

 

  1. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

 

  1. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 700.

 

  1. 17 września o godz. 1600 zostanie odprawiona Msza św. w intencji tysięcy Polaków, synów i córek Ziemi Śląskiej więzionych, torturowanych i mordowanych w celach budynku przy ul. Powstańców 31 w Katowicach oraz Gestapo w latach 1939 – 1945 i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945 – 1954. Więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń.

 

  1. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
  • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
  • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
  • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)