Historia Parafii

 

Budowę Kościoła Garnizonowego w Katowicach pw Św. Kazimierza Królewicza rozpoczęto 23.06.1930 r. Budowniczym był ks. mjr Stanisław Sinkowski, kapelan wojskowy w Katowicach w latach 1924-1934. Grunt pod budowę ofiarował Magistrat Miasta Katowic. Projekt wykonał inż. architekt Leon Dietz -Arma.

 

Fundusze na budowę czerpano z:

 

  • subwencji rządowej;
  • opodatkowania się w 0,5 procenta poborów korpusu oficerów i podoficerów Garnizonu Katowice już od roku 1929;
  • cegiełek rozprowadzanych wśród młodzieży i nauczycieli. 

 

Członkami Komitetu Budowy byli: Prezes Komitetu dr Jan Hlond - brat Prymasa Polski, Biskup Polowy - gen. Józef Gawlina, Dowódca 23 DP - gen. bryg. dr Józef Zając, Wojewoda Śląski dr Michał Grażyński, Prezydent Miasta Katowice dr Adam Kocur, Jan i Zuzanna Badura - Bank Gospodarstwa Krajowego, Stefan, Jadwiga, Wincenty, Antoni Czapliccy - Bank Rolny i wielu innych.

 

Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał pierwszy Biskup Polowy WP JE ks. bp Stanisław Gall 28.09.1930 r. Kościół poświecił 22.11.1931 r. Dziekan Okręgu Korpusu nr V ks. płk dr Antoni Zapała. Konsekrował świątynię 25.06.1933 r. JE ks. bp Józef Gawlina.

 

Jest to pierwszy w Polsce kościół zbudowany w stylu ART-DECO, czyli funkcjonalizmu. Styl kościoła odznacza się prostotą, a nawet surowością. Zbudowany pod nadzorem inż. architekta Jana Widucha. Nowoczesna architektura lat 30-tych ubiegłego wieku. Budulec to żelbeton i cegła. Kubatura to 8824m2, wysokość nawy głównej wynosi 17m, a wieży 40m. Ołtarz główny fundacji Związku Oficerów Rezerwy z Katowic wykonany z marmuru żurawskiego, przedstawia Chrystusa na krzyżu wyrzeźbionego przez Mariana Spindlera ze Lwowa, rzeźba wykonana z drzewa lipowego. Stacje Drogi Krzyżowej wykonała Zofia Trzcińska-Kamińska z Warszawy.

 

Organy pneumatyczne 21 głosowe, 2 manuały, 7 rejestratorów łącznikowych, echo wykonała firma "Fabryka Organów" Stanisław Krukowski i Syn z Piotrkowa Trybunalskiego. Na Śląsku są tylko dwa instrumenty tej klasy. Prace stolarskie - ławki, 2 konfesjonały - Alojzy Dembiński z Katowic. W 1933 r. założone zostaje centralne ogrzewanie "powietrzne". W 1934 r. budowniczy kościoła otrzymuje stopień podpułkownika i stanowisko Dziekana VIII Okręgu w Toruniu. Jego następcą zostaje ks. mjr Ludwik Bombas. Instaluje na wieży kościoła 3 dzwony.

 

Konsekruje je JE ks. bp Józef Gawlina:

 

  • Józef Michał - waga 565 kg - od imion ks. bpa Józefa Gawliny i Michała Grażyńskiego - wojewody śląskiego;
  • Adam - waga 350 kg - od imienia prezydenta miasta Adama Kocura;
  • Karol - waga 200 kg - od imienia Karola Freilicha - indywidualnego fundatora;
  • Ołtarze boczne - Matki Boskiej - ufundowali Jadwiga i Stefan Czapliccy,
  • św. Antoniego - ufundowały Helena i Maria Żychoń. 

 

Balustrada z kutymi drzwiczkami i orłami - ufundowała Rodzina Wojskowa Koło z Katowic oraz Sodalicja Pań w Katowicach.

 

01.09.1939 r. w czasie nabożeństwa pierwszopiątkowego ks. ppłk Ludwik Bombas powierzył kościół ks. kan. dr Henrykowi Prokschowi, a sam poszedł na wojnę. W styczniu 1940 r. rektorem kościoła został ks. dr Stanisław Wilczewski mianowany przez Wikariusza Generalnego Franciszka Strzyża. Od wybuchu wojny nabożeństwa odprawiane były w języku polskim i niemieckim. Od 16.06.1940 r. nabożeństwa tylko w języku niemieckim, które odprawiał przybyły z Nysy Schőlzel - kapelan Wermachtu. 27.01.1945 r. wyzwolenie Katowic. Pierwsza Msza Św. z Te Deuum za wolną Ojczyznę w języku polskim odprawiona została 04.02.1945 r.

 

 

Księża Proboszczowie

 

  ks. ppłk prałat Stanisław Sinkowski - 1924-1934
ks. ppłk inf. dr Ludwik Bombas - 1934-1939
 ks. mjr dr Henryk Proksch - 1939-1940
ks. dr Stanisław Wilczewski - 1940-1948
ks. mjr Joachim Kowalski - 1948
ks. kpt. Maksymilian Goszyc - 1948-1950
ks. kpt. Tadeusz Janczak - 1950-1952
ks. kpt. Franciszek Wilczek - 1952-1969
ks. płk Wilhelm Franciszek Kubsz - 1969-1973
ks. płk dr Bolesław Spychała - 1973-1982
ks. płk mgr Marian Kubera - 1982-1991
ks. mjr mgr Tadeusz Bieniek - 1991-1999
ks. płk kan. dr Wiesław Korpeta - 1999-2007
ks. płk prałat mgr Mirosław Sułek - 2007-2012

ks. ppłk dr Jerzy Niedzielski - 2013-06.2013

ks. mjr dr Grzegorz Golec - 07.2013-2015

ks. mjr Janusz Kłopot - 2015- 2018

ks. prał. ppłk dr Witold Mach - 2018 -2021

Ks. kan. płk Zenon Pawelak - 2021 -31.07.2022

ks. ppłk Grzegorz Bechta - 01.08.2022

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)