Ogłoszenia parafialne

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ  I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

I POLECENIEM BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

MAJĄC NA WZGLĘDZIE NAJNOWSZE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  Z DNIA 24 MARCA BR.,

 

INFORMUJĘ

 

ŻE, AŻ  DO  ODWOŁANIA  CELEBROWANIE WSZYSTKICH  MSZY ŚW.  

BĘDZIE  BEZ OBECNOŚCI  WIERNYCH

 

Wszystkie przyjęte intencje mszalne będziemy odprawiać zgodnie z intencją zamawiającego

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                               Proboszcz

                                                                                                                                       Ks. ppłk Witold Mach

Zapamiętaj mnie (90 dni)