Księża w parafii

Proboszcz

Ks. kan. płk Zenon PAWELAK

 

REZYDENT

ks. kan. płk rez. Adam SOSONKO

 

REZYDENT

Ks. ppor. rez. Arnold ZIMNICKI

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)