Księża w parafii

Proboszcz

Ks. prałat ppłk dr Witold MACH

 

Rezydent 

ks. kan. płk Adam SOSONKO

 

REZYDENT

ks. ppor. rez. Arnold Zimnicki

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)