Odsłonięcie tablicy poświęconej ''Orlentom Lwowskim''

    Lwów, od XIV wieku należący do Polski, był miastem zamieszkiwanym w większości przez ludność polską. Pod koniec I wojny światowej, po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej leżący na jej terenie Lwów znalazł się w obszarze zainteresowań niepodległościowych ugrupowań ukraińskich. Polsko-ukraiński konflikt o Lwów w 1918 roku był jednym z frontów wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, a walki o miasto rozpoczęły się w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku. Obok studentów do walki zgłaszali się młodzi rzemieślnicy, robotnicy, uczniowie szkół średnich i zawodowych, harcerze a nawet kilkunastoletnie dzieci. Młodzi ludzie licznie uczestniczący w obronie Lwowa przeszli do historii jako Orlęta lwowskie.

    Od tamtych wydarzeń minęło 100 lat. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich podjęło inicjatywę wmurowania w kościele Garnizonowym św. Kazimierza w Katowicach, pamiątkowej tablicy ufundowanej ze składek członków Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz Górnośląskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Na tablicy został umieszczony pamiątkowy zapis:

W HOŁDZIE

OBROŃCOM LWOWA Z 1918 R.

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA

NIEPODLEGŁOŚCI

 

i podpis

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo – Wschodnich

oraz Wspólnota Polska.

 

 W uroczystości w kościele Garnizonowym św. Kazimierza udział wzięli:

- Ks. prał. dr Stanisław Puchała główny celebrans oraz kapelan TML

  Andrzej Romański – Pełnomocnik marszałka woj. śląskiego ds. kombatantów.

Wiceprezydent Katowic –  Waldemar  Bojarun.

 

     Licznie zebrane były rodziny obrońców Lwowa oraz delegacje TML -u z Tychów, Zabrza i Gliwic a także poczty sztandarowe i młodzież z katowickich szkół, w tym - chór z X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego, uczniowie klasy mundurowej z XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, którzy pełnili wartę przy odsłanianej tablicy.  Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I im. Mikołaja Kopernika i uczniowie z IV LO im gen. Stanisława Maczka.

     Na początku uroczystości usłyszeliśmy pieśni legionowe w wykonaniu chóru z X LO w Katowicach, a w kazaniu ks. prał. Puchała nawiązał do wydarzeń z przed stu laty rozgrywających się na terenie ówczesnego Lwowa. Ten temat dominował także w okolicznościowych wystąpieniach Wiceprezydenta Katowic Waldemara Bojaruna oraz Bogdana Kasprowicza – Wi-ce Prezesa Instytutu Lwowskiego. W  tym klimacie pięknie brzmiały wiersze recytowane przez aktora Teatru Śląskiego Jerzego Głybina. Ze śpiewem na ustach pieśni Gwiazdo Lwowa przeszliśmy pod tablicę. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonały: Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa Maria Ślepowrońska oraz córka obrońcy Lwowa Helena Sak, a ks. prał. . Stanisław Puchała ją poświęcił. Po złożeniu wieńców, wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy, na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy Boże coś Polskę.

Nowa tablica                                   Nowa Tablica

                      

Nowa tablica

Zapamiętaj mnie (90 dni)